Vår politik i korthet

Jobben Ett starkt samhälle börjar med jobben. Utanförskapet måste pressas tillbaka. Här i Norrköping har vi en hög arbetslöshet som vi på alla sätt måste verka för att minska.

Arbetslinjen Moderaterna är Sveriges arbetarparti och vi i Norrköping ska verka för att fler arbetsplatser skapas och ges förutsättningar och möjlighet till utveckling.

Kunskapsskola Vi arbetar för att vi ska få en kunskapsskola som ser alla barn och som ger alla barn möjlighet att utvecklas.

Omsorg om våra äldre Under vissa perioder av vårt liv ska vi få den vård och omsorg så att vi alla kan ha ett gott liv hela livet.