Stadsföreningen är verksam i Norrköpings innerstad, dvs innanför våra promenader och angränsande områden.

Ordförande: Anna Sotkasiira Wik