Stadsföreningen är verksam i Norrköpings innerstad, dvs innanför våra promenader och angränsande områden.

*Styrelsebild*

Ordförande: Anna Sotkasiira Wik

*Bild*
Anna Sotkasiira Wik är 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Vice ordförande: Sylvia Nilsson

*Bild*
Sylvia Nilsson är 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.