Borgsmoderaterna är verksam i de södra delarna av Norrköpings tätort.

*Styrelsebild*

Ordförande: Åke Bjerselius

*Bild*
Åke Bjerselius är kommunfullmäktigeledamot i Norrköping och äger Vilbergen Bowling.