Borgsmoderaterna är verksam i de södra delarna av Norrköpings tätort.

Ordförande: Åke Bjerselius