Vikbolandsmoderaterna är, som namnet antyder, verksam på Vikbolandet sydost om Norrköping.

Ordförande: Sophia Jarl

Sophia Jarl är gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.

Vice ordförande: Christer Frey

Christer Frey är 2:e vice ordförande i Byggnads- och miljöskyddsnämnden, vice ordförande för det kommunala bolaget Norra Staden AB och ledamot i kommunstyrelsen.