Vikbolandsmoderaterna är, som namnet antyder, verksam på Vikbolandet sydost om Norrköping.

Ordförande: Sophia Jarl