Moderaterna Eneby-Svärtinge är verksamma i Eneby i norra tätorten och Svärtinge utanför Norrköping.

Ordförande: Joanna Sjölander