Moderaterna Eneby-Svärtinge är verksamma i Eneby i norra tätorten och Svärtinge utanför Norrköping.

 

Ordförande: Kerstin Nordenberg
Ledamot regionfullmäktige
Ersättare kommunfullmäktige

 

Vice ordförande: Per Ivarsson
Suppleant Norrköping Vatten och Avfall AB

 

Sekreterare: Ann-Chatrine Söderwall
Ledamot Byggnads- och miljöskyddsnämnden

 

Kassör: Anders Berglund

 

Kampanjledare: Anastasia Choumilina

 

Senioransvarig: Hervor Wallentin
Nämndeman Förvaltningsrätten

 

MUF-representant: Simon Johansson
Politisk sekreterare
Förbundsstyrelseledamot MUF