Lindömoderaterna är verksamma i Lindö utanför Norrköping.

*Styrelsebild*

Ordförande: Stefan Hagfeldt

*Bild*
Stefan Hagfeldt är kommunfullmäktigeledamot och vice ordförande i Norrköpings Hamn AB. Han är också tidigare kommunstyrelseordförande (1991-94) och riksdagsledamot (1998-2006).

Päivi Johansson

Criss Hagfeldt