Lindömoderaterna är verksamma i Lindö utanför Norrköping.

Ordförande: Criss Hagfeldt