Kretsstyrelsen är Norrköpingsmoderaternas högst beslutande styrelse. Kretsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra ledamöter. Därutöver är de åtta lokalföreningarnas ordföranden inadjungerade i styrelsen. Ordförande, vice ordförande och kassör utgör kretsstyrelsens presidium. Bland ledamöterna finns följande roller: sekreterare, MQ-ansvarig, senioransvarig och kampanjansvarig.

Kontakt: norrkopingskretsen@moderaterna.se

 

Kretsordförande: Ingrid Cassel
Oppositionsråd
Vice gruppledare

Ingrid Cassel är ordförande för Norrköpingsmoderaterna sedan mars 2016. Ingrid är oppositionsråd och vice gruppledare för Moderaterna i Norrköping. Ingrid var tidigare ordförande för Norrköpingsmoderaterna fram till 2006, och har däremellan varit kommunstyrelsens ordförande i Orust kommun.

 

Vice ordförande: Christer Frey
2:e vice ordförande Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Ledamot kommunstyrelsen
Vice ordförande Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB

 

Kassör: Charlotte Swärd

 

Sekreterare: Simon Johansson

 

MQ-ansvarig: Joanna Sjölander

MQ ansvarig i kretsen
2:e vice ordförande Socialnämnden
Vice ordförande Upplev Norrköping AB

 

Senioransvarig: Päivi Johansson

MSS ansvarig i Norrköpingskretsen
2:e vice ordförande kommunfullmäktige

 

Kampanjansvarig: Per Jameson

Kampanjansvarig i kretsen
Ledamot regionstyrelsen
Ledamot regionfullmäktige
Vice ordförande Regionstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor

 

Föreningarna är representerade genom sina respektive ordföranden som presenteras närmare på föreningssidorna.