Moderaterna Åby-Kolmården är verksam i Åby, Kolmården och Krokek norr om Norrköping.

Ordförande: Marie Morell