Moderaterna Åby-Kolmården är verksam i Åby, Kolmården och Krokek norr om Norrköping.

Ordförande: Marie Morell
Marie Morell är regionråd och gruppledare för Moderaterna i Region Östergötland. Kontakt: marie.morell@moderaterna.se

Föreningens årsmöte 2018 avhölls onsdagen den 15 februari klockan 18:00 på Platinum Cars. Föredragningslistan till årsmötet och styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året finns här:

Föredragningslista Åby-Kolmården 2018
Verksamhetsberättelse Moderaterna Åby-Kolmården