Pressträff – Handledare för arbetslösa

Under förra veckan höll oppositionsråd Sophia Jarl och Ingrid Cassel pressträff om ett förslag upphandla externa handledare för de som deltar i arbetsmarknadsprojekt i Norrköpings kommun.

Förslaget

Om vi på riktigt ska kunna bryta utanförskap och förbättra den sociala situationen – vilket gynnar alla medborgare – kan vi inte bara använda arbetsmarknadsåtgärder för att statistiskt sänka arbetslösheten. Vi måste också jobba kommunalt med att ge människor verktyg för att kliva över tröskeln till ett riktigt jobb. Vårt förslag handlar därför om att ge personer i arbetsmarknadsåtgärder det stöd de behöver för att kunna bli anställningsbara och komma i långsiktigt arbete.

Arbetsmarknadsåtgärderna i Norrköping har under det senaste året kommit att handla mycket om nyanländas möjligheter att komma i arbete. Men den största delen individer som är arbetslösa är inte nyanlända. Andra grupper, exempelvis svenskfödda och personer som varit i Sverige i många år, får inte glömmas bort i spåren av flyktingkrisen. Det handlar inte om att ställa grupper mot varandra utan snarare om att kunna göra en större problematik synlig och formulera åtgärder för alla som är arbetslösa.

I budgeten för 2017 hade Kvartetten en ”satsning” på arbetsmarknadsåtgärder som innefattade extratjänster och servicevärdar. I denna satsning finns dock inga pengar för handledarskap, utan det förväntas av skolor samt vård- och omsorgsenheter att de ska sköta handledarskapet själva. Detta är både tidskrävande och ineffektivt eftersom det under upplärningsprocessen tar resurser från enheterna i anspråk. Med ett externt handledarskap får enheterna större möjlighet att arbeta på som vanligt samtidigt som man får fler händer till arbetet.

Vi föreslår därför att handledarskap blir en förstärkning till de enheter inom kommunen som vill stödja arbetet för att fler långtidsarbetslösa ska komma till egen försörjning genom tjänsten servicevärdar och extratjänster. Handledarskapet ska stärka individen och göra den mer attraktiv för ett riktigt jobb under den tiden som arbetsmarknadsåtgärden pågår.

Media

Läs om förslaget i Folkbladet här: ”M vill satsa på långtidsarbetslösa”
Eller i Norrköpings Tidningar här: ”M gör satsning för långtidsarbetslösa”
Eller lyssna på ett inslag i P4 Östergötland här: ”Sophia Jarl: Kommunen har glömt de långtidsarbetslösa”

 

Länk till PM

Högre anställningsbarhet för de i arbetsmarknadsprojekt