Norrköpingsmoderaternas budgetförslag 2018-2021

På kommunfullmäktige den 23 oktober ska ledamöterna besluta om kommande års budget. Läs Moderaternas budgetförslag här!

Om budgeten

I Norrköping ska alla komma till sin rätt, människor ska arbeta och kunna försörja sig själva. Barn och ungdomar ska få grundläggande förutsättningar genom förskola och utbildning och den gemensamma välfärden ska genomsyras av trygghet när människor möter svårigheter eller ålderdom i livet.

I den budget som Moderaterna i Norrköping lägger för 2018-2021 tar vi avstamp i reformområden som gör att fler människor inkluderas i ett Norrköping som håller samman.

Vår budget utgår ifrån de förutsättningar som blivit presenterade för oppositionen och utifrån den ekonomiska styrningsram som den ledande majoriteten använder i Norrköpings kommun. De reformer som vi föreslår kommer att kräva förändringar i den ekonomiska styrningen men även organisationsförändringar i verksamheterna. Reformerna ska ses över hela budgetperiodens tid.

Vi vill genomföra reformer som syftar till att det blir fler händer i välfärden, att fler enklare jobb skapas i Norrköping och att lärarlönerna höjs till en nivå som kan konkurrera med omkringliggande kommuner. Förutom detta finns förslag på en reform som framförallt angriper utanförskapet på ett långsiktigt sätt där utgångspunkten är att alla ska göra rätt för sig efter förmåga.

Ett hållbart Norrköping kräver att vi politiker vågar vrida och vända på svåra frågor. Politikens uppgift är inte att bekräfta det som redan fungerar utan att möta upp de problem och föreslå lösningar för det som inte fungerar. Vi politiker har ett ansvar för att alla människor i vår kommun ges möjlighet att utveckla sin potential.

Media

Läs om förslaget i Folkbladet här: ”Satsning på enklare jobb”
Eller i Norrköpings Tidningar här: ”(M): Enkla jobb och höj lärarlönerna”

Länk till budgetförslaget

Budgetförslag 2018-2021