Nomineringskommittéernas förslag till fullmäktigelistor

Nu har nomineringskommittéerna för kommun- och regionfullmäktige presenterat sina förslag till valsedlar för Moderaterna i Norrköping i valet 2018. Se förslagen här!

Nomineringskommittén till kommunfullmäktige har bestått av Claes Egnell (ordförande), Margareta Byrehed, Anders Boqvist, Marie Morell (MQ), och Hanna Denarp (MUF). Nomineringskommittén till regionfullmäktige har bestått av Sophia Jarl (ordförande), Gunnar Bredin, Fredrik Björkman och Joanna Sjölander (MQ). Kommittéerna är eniga i sina förslag till respektive lista.

– Utgångspunkten för oss i kommittén har varit medlemmarnas röster i provvalet som genomfördes runt årsskiftet. Därifrån har vi gjort vissa ändringar för att få ett väl fungerande lag med hög kompetens, lika många kvinnor som män, både unga och äldre, nya i politiken och personer med integrationserfarenhet, säger Claes Egnell, ordförande i kommittén som tagit fram listan till kommunfullmäktige.

Intresset har varit stort från nya aktiva att stå med på nästa mandatperiods listor. Det ser partiet som ett tecken på att många vill vara med och lösa de problem som finns i kommunen och regionen.

– Vi har satt samman ett kompetent lag som kan påvisa och åtgärda de problem vi idag ser. Jag är extra stolt över att vi kan presentera flera nya kandidater. Det tyder på ett stort intresse för det vi gör i Moderaterna, säger Sophia Jarl, ordförande för kommittén för regionlistan.

Nomineringskommitténs förslag till Kommunfullmäktigelista
Nomineringskommitténs förslag till Regionfullmäktigelista