Handlingar till kretsårsmöte och nomineringsstämma

Tisdagen den 13 mars avhåller Moderaterna i Norrköping gemensamt kretsårsmöte och nomineringsstämmor till kommun- och regionfullmäktige.

Årsmötet och stämmorna drar igång klockan 18:00 med avprickning från 17:00 i kommunhuset Rosen. Du som är medlem i Moderaterna i Norrköping har rösträtt och får därmed alltså vara med och bland annat välja ny kretsstyrelse för 2018-19 och avgöra hur våra valsedlar till kommun- och regionfullmäktige ska se ut. Välkommen!

Föredragningslista
Procedurregler
Provvalsresultat kommunfullmäktige
Provvalsresultat regionfullmäktige
Nomineringskommitténs förslag till kommunfullmäktigelista
Nomineringskommitténs förslag till regionfullmäktigelista
Verksamhetsberättelse 2017
Motion – Stärk bevarandet av jordbruksmark för ökad självsförsörjning
Motion – Bättre lantbrukspolitk i Norrköpings kommun
Motionssvar Kretsårsmöte 2018
Proposition Kandidatförsäkran 2018-2022
Proposition: Bilaga 1 Kandidatförsäkran
Proposition: Bilaga 2 Kandidatförsäkran +
Valberedningens förslag till kretsstyrelse m.m.
Valprogram 2018-2022