Handlingar till kretsårsmöte och nomineringsstämma 2022

Onsdagen den 9 mars avhåller Moderaterna i Norrköping gemensamt kretsårsmöte och nomineringsstämmor till kommun- och regionfullmäktige.

Årsmötet och stämmorna drar igång klockan 18:00 med registrering från 17:00 i Flygeln, Holmentorget 4. Du som är medlem i Moderaterna i Norrköping har rösträtt och får därmed alltså vara med och bland annat välja ny kretsstyrelse för 2022-23 och avgöra hur våra valsedlar till kommun- och regionfullmäktige ska se ut. Välkommen!

Samlade handlingar

Föredragningslista
Procedurregler
Nomineringskommitténs förslag till kommunfullmäktigelista
Nomineringskommitténs förslag till regionfullmäktigelista
Verksamhetsberättelse 2021
Valprogram 2022-2026
Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till kretsstyrelse m.m.