Handlingar till kretsårsmöte 2023

Välkommen till Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte 2023!

Den 14 mars klockan 18:00 (avprickning från 17:00) samlas Moderaterna i Norrköping för kretsårsmöte i Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan 21. Årsmötestalare är Sophia Jarl och Marie Morell. Du som är medlem i Moderaterna i Norrköping har yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet. Varmt välkommen att fira maktövertagandena med oss!

Handlingar